اظهار بی‌اطلاعی نوبخت از شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس

اظهار بی‌اطلاعی نوبخت از شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس

سخنگوی دولت از جزییات شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس اظهار بی اطلاعی کرد.

اظهار بی‌اطلاعی نوبخت از شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس

(image)

سخنگوی دولت از جزییات شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس اظهار بی اطلاعی کرد.
اظهار بی‌اطلاعی نوبخت از شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از برخی نمایندگان مجلس

دانلود shareit

ممکن است بپسندید...