ثبت نام ۲۵ هزار زوج در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی/ دانشجویان تهرانی و اصفهانی؛ بیشترین متقاضیان

ثبت نام ۲۵ هزار زوج در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی/ دانشجویان تهرانی و اصفهانی؛ بیشترین متقاضیان

مدیر مرکز فرهنگی اردویی دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: تاکنون ۲۵ هزار زوج دانشجو و ۳۳۰ زوج هیات علمی در بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت نام ۲۵ هزار زوج در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی/ دانشجویان تهرانی و اصفهانی؛ بیشترین متقاضیان

(image)

مدیر مرکز فرهنگی اردویی دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: تاکنون ۲۵ هزار زوج دانشجو و ۳۳۰ زوج هیات علمی در بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی ثبت‌نام کرده‌اند.
ثبت نام ۲۵ هزار زوج در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی/ دانشجویان تهرانی و اصفهانی؛ بیشترین متقاضیان

ارتقا اندروید

ممکن است بپسندید...