جواد ظریف با «سعد حریری» دیدار کرد

جواد ظریف با «سعد حریری» دیدار کرد

وزیر خارجه ایران در ادامه دیدارهایش با مسئولان لبنانی، روز سه شنبه (امروز) با نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان دیدار کرد.

جواد ظریف با «سعد حریری» دیدار کرد

(image)

وزیر خارجه ایران در ادامه دیدارهایش با مسئولان لبنانی، روز سه شنبه (امروز) با نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان دیدار کرد.
جواد ظریف با «سعد حریری» دیدار کرد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

ممکن است بپسندید...