دیدار ظریف با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان

دیدار ظریف با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان

وزیر امور خارجه کشورمان با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان و خانواده هایشان دیدار کرد.

دیدار ظریف با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان

(image)

وزیر امور خارجه کشورمان با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان و خانواده هایشان دیدار کرد.
دیدار ظریف با مسئولان نهادهای ایرانی در لبنان

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

ممکن است بپسندید...