قانونی که با آن بی‌عدالتی قانونی شود جز ریزش سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای ندارد

قانونی که با آن بی‌عدالتی قانونی شود جز ریزش سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای ندارد

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به شهرداری تهران نوشت: قانونی که با آن بی عدالتی قانونی شود، جز ریزش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

قانونی که با آن بی‌عدالتی قانونی شود جز ریزش سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای ندارد

(image)

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به شهرداری تهران نوشت: قانونی که با آن بی عدالتی قانونی شود، جز ریزش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
قانونی که با آن بی‌عدالتی قانونی شود جز ریزش سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای ندارد

ممکن است بپسندید...