مذاکره منصوریان بر سر ستاره مصدوم آبی‌ها

مذاکره منصوریان بر سر ستاره مصدوم آبی‌ها

سرمربی استقلال گفت: «موفقیت تیم ملی، کسب نتایج مطلوب و رسیدن به جام جهانی باعث ایجاد شادی، شور، افتخار و عزت همه ایرانیان خواهد بود.»

مذاکره منصوریان بر سر ستاره مصدوم آبی‌ها

(image)

سرمربی استقلال گفت: «موفقیت تیم ملی، کسب نتایج مطلوب و رسیدن به جام جهانی باعث ایجاد شادی، شور، افتخار و عزت همه ایرانیان خواهد بود.»
مذاکره منصوریان بر سر ستاره مصدوم آبی‌ها

دانلود shareit

ممکن است بپسندید...