ممکن است بلای «کندی» را سر ترامپ هم بیاورند/ عقبه فاشیستی کلینتون برای منطقه دردسرساز است

ممکن است بلای «کندی» را سر ترامپ هم بیاورند/ عقبه فاشیستی کلینتون برای منطقه دردسرساز است

همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب گفت: ترامپ را باید فرزند و نیاز زمانه در آمریکا تلقی کرد که برای طبقه فرودست آمریکائی به نماد اعتراض به الیگارشی حاکم درآمریکا تبدیل شده.

ممکن است بلای «کندی» را سر ترامپ هم بیاورند/ عقبه فاشیستی کلینتون برای منطقه دردسرساز است

(image)

همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب گفت: ترامپ را باید فرزند و نیاز زمانه در آمریکا تلقی کرد که برای طبقه فرودست آمریکائی به نماد اعتراض به الیگارشی حاکم درآمریکا تبدیل شده.
ممکن است بلای «کندی» را سر ترامپ هم بیاورند/ عقبه فاشیستی کلینتون برای منطقه دردسرساز است

ارتقا اندروید

ممکن است بپسندید...