کاخ سفید: عملیات‌های موصل و رقه طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود

کاخ سفید: عملیات‌های موصل و رقه طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود

سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد پیش‌بینی واشنگتن این است که عملیات آزادسازی موصل و رقه بیشتر از حد انتظار ادامه داشته باشد.

کاخ سفید: عملیات‌های موصل و رقه طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود

(image)

سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد پیش‌بینی واشنگتن این است که عملیات آزادسازی موصل و رقه بیشتر از حد انتظار ادامه داشته باشد.
کاخ سفید: عملیات‌های موصل و رقه طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود

oxin channel

ممکن است بپسندید...