۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

دادگاه کیفری عربستان یک فیلم‌نامه نویس و فعال حقوق بشری شیعه عربستانی را به اتهام اعتراض به اعدام شیخ نمر به ۴ سال زندان محکوم کرد.

۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

(image)

دادگاه کیفری عربستان یک فیلم‌نامه نویس و فعال حقوق بشری شیعه عربستانی را به اتهام اعتراض به اعدام شیخ نمر به ۴ سال زندان محکوم کرد.
۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

دانلود تلگرام

ممکن است بپسندید...