از اتاق عملیات تخریب علیه شهرداری تهران چه می‌دانید؟/ یاشار سلطانی؛ قربانی یا قهرمان؟!

از اتاق عملیات تخریب علیه شهرداری تهران چه می‌دانید؟/ یاشار سلطانی؛ قربانی یا قهرمان؟!

سلطانی یک قربانی است؛ به‌معنای واقعی کلمه. نان و نوای بازی نه‌چندان شرافت‌مندانه‌ای که راه انداخت، مستقیماً به جیب روحانی رفت. سهم یاشار اما حبس و مجازات بود.

از اتاق عملیات تخریب علیه شهرداری تهران چه می‌دانید؟/ یاشار سلطانی؛ قربانی یا قهرمان؟!

(image)

سلطانی یک قربانی است؛ به‌معنای واقعی کلمه. نان و نوای بازی نه‌چندان شرافت‌مندانه‌ای که راه انداخت، مستقیماً به جیب روحانی رفت. سهم یاشار اما حبس و مجازات بود.
از اتاق عملیات تخریب علیه شهرداری تهران چه می‌دانید؟/ یاشار سلطانی؛ قربانی یا قهرمان؟!

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

ممکن است بپسندید...