امکانات پزشکی در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه ۲ برابر می شود

امکانات پزشکی در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه ۲ برابر می شود

سرپرست اورژانس کشور گفت: با توجه به شرایط موجود امکانات پزشکی و اورژانسی و درمانی در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه دو برابر می‌شود.

امکانات پزشکی در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه ۲ برابر می شود

(image)

سرپرست اورژانس کشور گفت: با توجه به شرایط موجود امکانات پزشکی و اورژانسی و درمانی در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه دو برابر می‌شود.
امکانات پزشکی در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه ۲ برابر می شود

کانال تلگرام اکسین چنل

ممکن است بپسندید...