بافت اجتماعی استان کرکوک باید حفظ شود/ لزوم برخورد با خرابکاران

بافت اجتماعی استان کرکوک باید حفظ شود/ لزوم برخورد با خرابکاران

سلیم الجبوری تاکید کرد: نباید حوادثی که برای آوارگان دراستان کرکوک رخ داد، بار دیگر تکرار شود.

بافت اجتماعی استان کرکوک باید حفظ شود/ لزوم برخورد با خرابکاران

(image)

سلیم الجبوری تاکید کرد: نباید حوادثی که برای آوارگان دراستان کرکوک رخ داد، بار دیگر تکرار شود.
بافت اجتماعی استان کرکوک باید حفظ شود/ لزوم برخورد با خرابکاران

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

ممکن است بپسندید...