رکورد طولانی‌ترین ضیافت پنالتی‌ها در فوتبال انگلیس شکسته شد

رکورد طولانی‌ترین ضیافت پنالتی‌ها در فوتبال انگلیس شکسته شد

در یکی از تورنمنت‌های حذفی فوتبال انگلیس، رکوردی جدید برای طولانی‌ترین ضربات پنالتی پایان بازی به ثبت رسید.

رکورد طولانی‌ترین ضیافت پنالتی‌ها در فوتبال انگلیس شکسته شد

(image)

در یکی از تورنمنت‌های حذفی فوتبال انگلیس، رکوردی جدید برای طولانی‌ترین ضربات پنالتی پایان بازی به ثبت رسید.
رکورد طولانی‌ترین ضیافت پنالتی‌ها در فوتبال انگلیس شکسته شد

نصب بیتالک

ممکن است بپسندید...