سفیر فرانسه در دانشگاه فردوسی مورد محاکمه قرار گرفت/ سمنو: انتظار نداشتم خود را در مقابل یک دادگاه بیابم!

سفیر فرانسه در دانشگاه فردوسی مورد محاکمه قرار گرفت/ سمنو: انتظار نداشتم خود را در مقابل یک دادگاه بیابم!

فرانسوا سمنو، سفیر فرانسه در ایران در حالی در دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به سخنرانی کرد که با مخالفت جمع کثیری از دانشگاهیان مواجه شد.

سفیر فرانسه در دانشگاه فردوسی مورد محاکمه قرار گرفت/ سمنو: انتظار نداشتم خود را در مقابل یک دادگاه بیابم!

(image)

فرانسوا سمنو، سفیر فرانسه در ایران در حالی در دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به سخنرانی کرد که با مخالفت جمع کثیری از دانشگاهیان مواجه شد.
سفیر فرانسه در دانشگاه فردوسی مورد محاکمه قرار گرفت/ سمنو: انتظار نداشتم خود را در مقابل یک دادگاه بیابم!

کانال تلگرام اکسین چنل

ممکن است بپسندید...