شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با حساب‌های قوه قضائیه کذب محض است

شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با حساب‌های قوه قضائیه کذب محض است

وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون برخی از شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با وجود برخی از حساب های بدون ضابطه در بانک ها برای قوه قضائیه، گفت: این شایعات صحیح نیست و هیچ گونه وجاهتی ندارد.

شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با حساب‌های قوه قضائیه کذب محض است

(image)

وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون برخی از شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با وجود برخی از حساب های بدون ضابطه در بانک ها برای قوه قضائیه، گفت: این شایعات صحیح نیست و هیچ گونه وجاهتی ندارد.
شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با حساب‌های قوه قضائیه کذب محض است

دانلود ایمو برای گوشی

ممکن است بپسندید...