مونالیزای افغانستان از پاکستان اخراج می‌شود

مونالیزای افغانستان از پاکستان اخراج می‌شود

دادگاهی در پیشاور پاکستان پس از سپری شدن دوره محکومیت «شربت گل» معروف به مونالیزای افغانستان، حکم به خروج اجباری وی از این کشور داد.

مونالیزای افغانستان از پاکستان اخراج می‌شود

(image)

دادگاهی در پیشاور پاکستان پس از سپری شدن دوره محکومیت «شربت گل» معروف به مونالیزای افغانستان، حکم به خروج اجباری وی از این کشور داد.
مونالیزای افغانستان از پاکستان اخراج می‌شود

دانلود shareit

ممکن است بپسندید...