همایش فصلی خانه احزاب اواخر آذر برگزار می شود/ اسحاق جهانگیری مهمان ویژه مراسم

همایش فصلی خانه احزاب اواخر آذر برگزار می شود/ اسحاق جهانگیری مهمان ویژه مراسم

رئیس خانه احزاب ایران از برگزاری همایش فصلی این خانه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خبر داد.

همایش فصلی خانه احزاب اواخر آذر برگزار می شود/ اسحاق جهانگیری مهمان ویژه مراسم

(image)

رئیس خانه احزاب ایران از برگزاری همایش فصلی این خانه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
همایش فصلی خانه احزاب اواخر آذر برگزار می شود/ اسحاق جهانگیری مهمان ویژه مراسم

دانلود بیتالک

ممکن است بپسندید...