۸ شهید و ۶ مجروح حادثه تروریستی سامراء امشب به تهران منتقل می شوند

 ۸ شهید و ۶ مجروح حادثه تروریستی سامراء امشب به تهران منتقل می شوند

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: امشب  ۸ شهید و ۶ مصدوم این حادثه تروریستی به تهران منتقل می شوند.

 ۸ شهید و ۶ مجروح حادثه تروریستی سامراء امشب به تهران منتقل می شوند

(image)

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: امشب  ۸ شهید و ۶ مصدوم این حادثه تروریستی به تهران منتقل می شوند.
 ۸ شهید و ۶ مجروح حادثه تروریستی سامراء امشب به تهران منتقل می شوند

نصب تلگرام فارسی

ممکن است بپسندید...