دیدار وزیر خارجه کشورمان با نخست وزیر رومانی

دیدار وزیر خارجه کشورمان با نخست وزیر رومانی

در دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر رومانی درباره زمینه های همکاری در عرصه های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل و همکاری های بانکی بحث و گفتگو شد.

دیدار وزیر خارجه کشورمان با نخست وزیر رومانی

(image)

در دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر رومانی درباره زمینه های همکاری در عرصه های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل و همکاری های بانکی بحث و گفتگو شد.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با نخست وزیر رومانی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

ممکن است بپسندید...