شهید طهرانی مقدم با بی‌مهری مواجه شد

شهید طهرانی مقدم با بی‌مهری مواجه شد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه شهید طهرانی مقدم دانشمند و نخبه‌ای بود که برخی اوقات با بی‌مهری‌هایی هم مواجه شد گفت: او می‌توانست راحت زندگی کند اما در برابر موانع تسلیم نشد و این باید الگوی مسئولین باشد.

شهید طهرانی مقدم با بی‌مهری مواجه شد

(image)

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه شهید طهرانی مقدم دانشمند و نخبه‌ای بود که برخی اوقات با بی‌مهری‌هایی هم مواجه شد گفت: او می‌توانست راحت زندگی کند اما در برابر موانع تسلیم نشد و این باید الگوی مسئولین باشد.
شهید طهرانی مقدم با بی‌مهری مواجه شد

تلگرام نارنجی

ممکن است بپسندید...