یادواره شهدای گمنام دانشگاه تبریز برگزار شد

یادواره شهدای گمنام دانشگاه تبریز برگزار شد

مراسم سالگرد تدفین پنج شهید گمنام دانشگاه تبریز با عنوان « یادواره شهدای گمنام» به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه ۱۹ آبان برگزار شد.

یادواره شهدای گمنام دانشگاه تبریز برگزار شد

(image)

مراسم سالگرد تدفین پنج شهید گمنام دانشگاه تبریز با عنوان « یادواره شهدای گمنام» به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه ۱۹ آبان برگزار شد.
یادواره شهدای گمنام دانشگاه تبریز برگزار شد

دانلود مستقیم تانگو جدید

ممکن است بپسندید...