حسین قنبری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز شد

حسین قنبری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز شد

درهمایش ملی مانور قدرت حسین قنبری به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز معارفه شد.

حسین قنبری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز شد

(image)

درهمایش ملی مانور قدرت حسین قنبری به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز معارفه شد.
حسین قنبری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز شد

ممکن است بپسندید...