خیال خام شبکه من و تو برای تجزیه ایران

خیال خام شبکه من و تو برای تجزیه ایران

پوریا زراعتی مجری برنامه «اتاق خبر» شبکه من و تو با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود در مورد تجزیه ایران، پرده از نقشه شوم این شبکه برای کشورمان برداشت.

خیال خام شبکه من و تو برای تجزیه ایران

(image)

پوریا زراعتی مجری برنامه «اتاق خبر» شبکه من و تو با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود در مورد تجزیه ایران، پرده از نقشه شوم این شبکه برای کشورمان برداشت.
خیال خام شبکه من و تو برای تجزیه ایران

ممکن است بپسندید...