فاصله تبدیل ایده به محصول در هوافضای سپاه به ۲ سال رسیده است

فاصله تبدیل ایده به محصول در هوافضای سپاه به ۲ سال رسیده است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در حوزه موشکی تا جایی پیشرفته ایم که فاصله تبدیل ایده به محصول از ۱۰ سال به دو سال وحتی در مواردی به شش ماه رسیده است.

فاصله تبدیل ایده به محصول در هوافضای سپاه به ۲ سال رسیده است

(image)

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در حوزه موشکی تا جایی پیشرفته ایم که فاصله تبدیل ایده به محصول از ۱۰ سال به دو سال وحتی در مواردی به شش ماه رسیده است.
فاصله تبدیل ایده به محصول در هوافضای سپاه به ۲ سال رسیده است

ممکن است بپسندید...