قدرت تا ۲۰۲۹ در دست اردوغان می‌ماند

قدرت تا ۲۰۲۹ در دست اردوغان می‌ماند

با حمایت ملی‌گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجالی رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاش‌های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور جان تازه‌ای می‌گیرد و به او اجازه می‌دهد تا ۲۰۲۹ در قدرت بماند.

قدرت تا ۲۰۲۹ در دست اردوغان می‌ماند

(image)

با حمایت ملی‌گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجالی رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاش‌های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور جان تازه‌ای می‌گیرد و به او اجازه می‌دهد تا ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
قدرت تا ۲۰۲۹ در دست اردوغان می‌ماند

ممکن است بپسندید...