مقابل تیم فرکی غفلت کنیم به مشکل می‌خوریم/ از مدیران باشگاه درباره مشکلات نفت سئوال کنید

مقابل تیم فرکی غفلت کنیم به مشکل می‌خوریم/ از مدیران باشگاه درباره مشکلات نفت سئوال کنید

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به مشکلات تیمش، گفت: یکسری از مسائل قرار بود حل شود اما هنوز حل نشده است و بهتر است از مدیران باشگاه در این خصوص سئوال کنید.

مقابل تیم فرکی غفلت کنیم به مشکل می‌خوریم/ از مدیران باشگاه درباره مشکلات نفت سئوال کنید

(image)

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به مشکلات تیمش، گفت: یکسری از مسائل قرار بود حل شود اما هنوز حل نشده است و بهتر است از مدیران باشگاه در این خصوص سئوال کنید.
مقابل تیم فرکی غفلت کنیم به مشکل می‌خوریم/ از مدیران باشگاه درباره مشکلات نفت سئوال کنید

ممکن است بپسندید...