واکاوی روابط ایران و اسلوونی در دولت یازدهم

واکاوی روابط ایران و اسلوونی در دولت یازدهم

ایران پس از توافق هسته ای از موقعیت مناسبی در سطح بین المللی برای گسترش همکاری با دیگر کشورها بهره مند شد. سفر «بروت پاخور» رییس جمهوری اسلوونی به تهران می تواند سرآغاز گشایش فصل نوین در مناسبات تهران و لیوبلیانا باشد.

واکاوی روابط ایران و اسلوونی در دولت یازدهم

(image)

ایران پس از توافق هسته ای از موقعیت مناسبی در سطح بین المللی برای گسترش همکاری با دیگر کشورها بهره مند شد. سفر «بروت پاخور» رییس جمهوری اسلوونی به تهران می تواند سرآغاز گشایش فصل نوین در مناسبات تهران و لیوبلیانا باشد.
واکاوی روابط ایران و اسلوونی در دولت یازدهم

ممکن است بپسندید...