آخرین جزئیات حادثه تروریستی حله عراق‌

آخرین جزئیات حادثه تروریستی حله عراق‌

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با بیان اینکه نیروهای بهداشت و درمان ایران در حال رسیدگی به مجروحان در عراق هستند، گفت: تعداد شهدای ایرانی حادثه تروریستی حله به ۲۰ نفر رسید.

آخرین جزئیات حادثه تروریستی حله عراق‌

(image)

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با بیان اینکه نیروهای بهداشت و درمان ایران در حال رسیدگی به مجروحان در عراق هستند، گفت: تعداد شهدای ایرانی حادثه تروریستی حله به ۲۰ نفر رسید.
آخرین جزئیات حادثه تروریستی حله عراق‌

ممکن است بپسندید...