اثر بدخوابی بر بیماری کلیه

اثر بدخوابی بر بیماری کلیه

طبق یک تحقیق جدید، بدخوابی در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی ممکن است منجر به احتمال تشدید بیماری آنها شود.

اثر بدخوابی بر بیماری کلیه

(image)

طبق یک تحقیق جدید، بدخوابی در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی ممکن است منجر به احتمال تشدید بیماری آنها شود.
اثر بدخوابی بر بیماری کلیه

ممکن است بپسندید...