اختلاف آرای مردمی کلینتون با ترامپ به ۲.۵ میلیون رای رسید

اختلاف آرای مردمی کلینتون با ترامپ به ۲.۵ میلیون رای رسید

در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی ایالت‌ها ادامه دارد، میزان پیشتازی آرای مردمی هیلاری کلینتون در قیاس با دونالد ترامپ به مرز ۲.۵ میلیون رای رسیده است.

اختلاف آرای مردمی کلینتون با ترامپ به ۲.۵ میلیون رای رسید

(image)

در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی ایالت‌ها ادامه دارد، میزان پیشتازی آرای مردمی هیلاری کلینتون در قیاس با دونالد ترامپ به مرز ۲.۵ میلیون رای رسیده است.
اختلاف آرای مردمی کلینتون با ترامپ به ۲.۵ میلیون رای رسید

ممکن است بپسندید...