انبوه منتقد و کمبود مبتکر!

انبوه منتقد و کمبود مبتکر!

امروز با انبوه منتقد و کمبود مبتکر در حوزه هنر دینی و انقلابی مواجه‌ایم و رنج می‌بریم از نبود کسانی که به جای انتظار برای پخش فیلم و نقد آن، خود دوربین به دست بگیرند و وارد میدان شوند.

انبوه منتقد و کمبود مبتکر!

(image)

امروز با انبوه منتقد و کمبود مبتکر در حوزه هنر دینی و انقلابی مواجه‌ایم و رنج می‌بریم از نبود کسانی که به جای انتظار برای پخش فیلم و نقد آن، خود دوربین به دست بگیرند و وارد میدان شوند.
انبوه منتقد و کمبود مبتکر!

ممکن است بپسندید...