جوابی بر اظهارات یک نماینده مجلس درباره ریاست قوه قضاییه

جوابی بر اظهارات یک نماینده مجلس درباره ریاست قوه قضاییه

یکی از طلاب حوزه علمیه طی نامه ای به اظهارات صادقی نماینده مردم تهران پیرامون ریاست قوه قضاییه پاسخ داد.

جوابی بر اظهارات یک نماینده مجلس درباره ریاست قوه قضاییه

(image)

یکی از طلاب حوزه علمیه طی نامه ای به اظهارات صادقی نماینده مردم تهران پیرامون ریاست قوه قضاییه پاسخ داد.
جوابی بر اظهارات یک نماینده مجلس درباره ریاست قوه قضاییه

ممکن است بپسندید...