سردبیر کذاب «الشرق‌الاوسط» مجبور به استعفا شد

سردبیر کذاب «الشرق‌الاوسط» مجبور به استعفا شد

سردبیر «الشرق‌الاوسط» چند روز پس از گزارش کذب این روزنامه درباره زائرین اربعین مجبور به استعفا شد.

سردبیر کذاب «الشرق‌الاوسط» مجبور به استعفا شد

(image)

سردبیر «الشرق‌الاوسط» چند روز پس از گزارش کذب این روزنامه درباره زائرین اربعین مجبور به استعفا شد.
سردبیر کذاب «الشرق‌الاوسط» مجبور به استعفا شد

ممکن است بپسندید...