مرحوم شایانفر سردار گمنام بصیرت بود

مرحوم شایانفر سردار گمنام بصیرت بود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرحوم شایانفر جوانی خود را بی سر و صدا وقف فداکاری‌های زیادی در عرصه انقلاب کرد.

مرحوم شایانفر سردار گمنام بصیرت بود

(image)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرحوم شایانفر جوانی خود را بی سر و صدا وقف فداکاری‌های زیادی در عرصه انقلاب کرد.
مرحوم شایانفر سردار گمنام بصیرت بود

ممکن است بپسندید...