هلی‌برن نیروهای مقاومت در غوطه شرقی/ تروریست‌ها غافلگیر شدند

هلی‌برن نیروهای مقاومت در غوطه شرقی/ تروریست‌ها غافلگیر شدند

ارتش سوریه و هم‌پیمانانش تصمیم گرفتند همزمان با پیشروی در نبرد حلب که دنیا را سرگرم کرده جبهه نبرد غافلگیرانه‌ای را در غوطه دمشق بگشایند تا ضربه شدیدی به تروریست‌ها در حرستا، عربین و الریحان وارد کنند.

هلی‌برن نیروهای مقاومت در غوطه شرقی/ تروریست‌ها غافلگیر شدند

(image)

ارتش سوریه و هم‌پیمانانش تصمیم گرفتند همزمان با پیشروی در نبرد حلب که دنیا را سرگرم کرده جبهه نبرد غافلگیرانه‌ای را در غوطه دمشق بگشایند تا ضربه شدیدی به تروریست‌ها در حرستا، عربین و الریحان وارد کنند.
هلی‌برن نیروهای مقاومت در غوطه شرقی/ تروریست‌ها غافلگیر شدند

ممکن است بپسندید...