اعلام امادگی گروههای جهادی بسیج دانشجویی سمنان برای کمک به مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری

اعلام امادگی گروههای جهادی بسیج دانشجویی سمنان برای کمک به مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان پیرو حادثه برخورد دو قطار مسافربری.

اعلام امادگی گروههای جهادی بسیج دانشجویی سمنان برای کمک به مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری

(image)

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان پیرو حادثه برخورد دو قطار مسافربری.
اعلام امادگی گروههای جهادی بسیج دانشجویی سمنان برای کمک به مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری

ممکن است بپسندید...