پایان عملیات امدادی در محل حادثه ریلی سمنان/ تعداد قربانیان به ۴۴ نفر رسید

پایان عملیات امدادی در محل حادثه ریلی سمنان/ تعداد قربانیان به ۴۴ نفر رسید

پایان عملیات امدادی در محل حادثه ریلی سمنان/ تعداد قربانیان به ۴۴ نفر رسید

پایان عملیات امدادی در محل حادثه ریلی سمنان/ تعداد قربانیان به ۴۴ نفر رسید

ممکن است بپسندید...