چرا اثرجدید نرگس آبیار فیلم خوبی نیست؟/ این نفس، عمیق نیست!

چرا اثرجدید نرگس آبیار فیلم خوبی نیست؟/ این نفس، عمیق نیست!

نرگس آبیار پیش از آن که به سینما روی بیاورد، رمان نویس بوده. و حالا هم بیشتر از اینکه یک کارگردان سینما باشد، خالق رمان‌های تصویری در مدیوم سینما است.

چرا اثرجدید نرگس آبیار فیلم خوبی نیست؟/ این نفس، عمیق نیست!

(image)

نرگس آبیار پیش از آن که به سینما روی بیاورد، رمان نویس بوده. و حالا هم بیشتر از اینکه یک کارگردان سینما باشد، خالق رمان‌های تصویری در مدیوم سینما است.
چرا اثرجدید نرگس آبیار فیلم خوبی نیست؟/ این نفس، عمیق نیست!

ممکن است بپسندید...