چندین کشته در تیراندازی‌های «جمعه سیاه» آمریکا

چندین کشته در تیراندازی‌های «جمعه سیاه» آمریکا

تیراندازی در مراسم خرید موسوم به «جمعه‌ سیاه» در آمریکا به کشته شدن چند نفر منجر شد.

چندین کشته در تیراندازی‌های «جمعه سیاه» آمریکا

(image)

تیراندازی در مراسم خرید موسوم به «جمعه‌ سیاه» در آمریکا به کشته شدن چند نفر منجر شد.
چندین کشته در تیراندازی‌های «جمعه سیاه» آمریکا

ممکن است بپسندید...