ژاپن برای موفقیت برجام از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

ژاپن برای موفقیت برجام از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

وزیر خارجه ژاپن با بیان اینکه کشورش همواره از کشورهای حامی برجام بوده، گفت که ژاپن برای موفقیت این توافق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

ژاپن برای موفقیت برجام از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

(image)

وزیر خارجه ژاپن با بیان اینکه کشورش همواره از کشورهای حامی برجام بوده، گفت که ژاپن برای موفقیت این توافق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
ژاپن برای موفقیت برجام از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

ممکن است بپسندید...