یک اقدام جهادی از دکترهای آینده گلستان/ استقبال مردم از کار قشنگ دانشجویان بسیجی

یک اقدام جهادی از دکترهای آینده گلستان/ استقبال مردم از کار قشنگ دانشجویان بسیجی

سقایی، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان: استقبال مردم از این کار خیلی خوب بوده است.

یک اقدام جهادی از دکترهای آینده گلستان/ استقبال مردم از کار قشنگ دانشجویان بسیجی

(image)

سقایی، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان: استقبال مردم از این کار خیلی خوب بوده است.
یک اقدام جهادی از دکترهای آینده گلستان/ استقبال مردم از کار قشنگ دانشجویان بسیجی

ممکن است بپسندید...