اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

روشنفکر به اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که عمده کارش را فعالیت فکری در بر می‌گیرد و از آنجایی که هر کاری ثمره‌ای دارد، ثمره فعالیت روشنفکر هم کلام و کتاب است.

اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

(image)

روشنفکر به اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که عمده کارش را فعالیت فکری در بر می‌گیرد و از آنجایی که هر کاری ثمره‌ای دارد، ثمره فعالیت روشنفکر هم کلام و کتاب است.
اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

ممکن است بپسندید...