با مقصرین سانحه قطار تبریز-مشهد برخورد قاطع شود

با مقصرین سانحه قطار تبریز-مشهد برخورد قاطع شود

رئیس قوه قضاییه خطاب به رییس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: سریعا با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصرین حادثه اقدام و نتیجه به این جانب گزارش شود.

با مقصرین سانحه قطار تبریز-مشهد برخورد قاطع شود

(image)

رئیس قوه قضاییه خطاب به رییس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: سریعا با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصرین حادثه اقدام و نتیجه به این جانب گزارش شود.
با مقصرین سانحه قطار تبریز-مشهد برخورد قاطع شود

ممکن است بپسندید...