حمله موشکی به چادر فرماندهان حشد شعبی در فرودگاه تلعفر/نیروهای حشد به آمریکا مظنونند

حمله موشکی به چادر فرماندهان حشد شعبی در فرودگاه تلعفر/نیروهای حشد به آمریکا مظنونند

حمله موشکی به چادر فرماندهان حشد شعبی در فرودگاه تلعفر/نیروهای حشد به آمریکا مظنونند

حمله موشکی به چادر فرماندهان حشد شعبی در فرودگاه تلعفر/نیروهای حشد به آمریکا مظنونند

ممکن است بپسندید...