داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

دبیر سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیینهای مذهبی «خمسه» مهرداد رایانی مخصوص، رحمت امینی و محمدرضا الوند را به عنوان هیئت داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی معرفی کرد.

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

(image)

دبیر سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیینهای مذهبی «خمسه» مهرداد رایانی مخصوص، رحمت امینی و محمدرضا الوند را به عنوان هیئت داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی معرفی کرد.
داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

ممکن است بپسندید...