نمونه‌برداری DNA از اجساد حادثه حله آغاز شد

نمونه‌برداری DNA از اجساد حادثه حله آغاز شد

رئیس پزشکی قانونی کشور از آغاز نمونه‌برداری و آزمایش DNA اجساد حادثه حله خبر داد و گفت: در صورت مراجعه سریع وابستگان این افراد، شناسایی اجساد، کمتر از یک هفته انجام می‌گیرد.

نمونه‌برداری DNA از اجساد حادثه حله آغاز شد

(image)

رئیس پزشکی قانونی کشور از آغاز نمونه‌برداری و آزمایش DNA اجساد حادثه حله خبر داد و گفت: در صورت مراجعه سریع وابستگان این افراد، شناسایی اجساد، کمتر از یک هفته انجام می‌گیرد.
نمونه‌برداری DNA از اجساد حادثه حله آغاز شد

ممکن است بپسندید...