کاراته‌کاهای ایران فردا در سولاواسی روی تاتامی می‌روند

کاراته‌کاهای ایران فردا در سولاواسی روی تاتامی می‌روند

آخرین روز از رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا فردا(یکشنبه ۶ آذر ماه) در سالن سولاواسی اندونزی با برگزاری رقابتهای رده سنی امید دختران و اوزان باقی مانده پسران پیگیری خواهد شد.

کاراته‌کاهای ایران فردا در سولاواسی روی تاتامی می‌روند

(image)

آخرین روز از رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا فردا(یکشنبه ۶ آذر ماه) در سالن سولاواسی اندونزی با برگزاری رقابتهای رده سنی امید دختران و اوزان باقی مانده پسران پیگیری خواهد شد.
کاراته‌کاهای ایران فردا در سولاواسی روی تاتامی می‌روند

ممکن است بپسندید...