​سایت «سدید» با قالب جدید بازگشایی شد

​سایت «سدید» با قالب جدید بازگشایی شد

«سایت سدید» وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) با قالب و طراحی جدید در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

​سایت «سدید» با قالب جدید بازگشایی شد

(image)

«سایت سدید» وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) با قالب و طراحی جدید در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.
​سایت «سدید» با قالب جدید بازگشایی شد

ممکن است بپسندید...