ترامپ از برجام به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند

ترامپ از برجام به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند

رئیس مرکز دکترینال بدون مرز با بیان اینکه هیچ گشایشی در شرایط پسا ترامپ در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد گفت: ترامپ از برجام و U-Turn یا ممنوعیت مبادلات ایران با دلار آمریکا به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند.

ترامپ از برجام به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند

(image)

رئیس مرکز دکترینال بدون مرز با بیان اینکه هیچ گشایشی در شرایط پسا ترامپ در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد گفت: ترامپ از برجام و U-Turn یا ممنوعیت مبادلات ایران با دلار آمریکا به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند.
ترامپ از برجام به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان استفاده می‌کند

ممکن است بپسندید...