ترامپ: بازشماری آرا «تقلب» است/ جیل استاین می‌خواهد انتخابات را به چالش بکشد

ترامپ: بازشماری آرا «تقلب» است/ جیل استاین می‌خواهد انتخابات را به چالش بکشد

رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا از ایده بازشماری آرای سه ایالت این کشور در انتخابات آمریکا به شدت انتقاد کرد و حاضر به پذیرفتن آن نشد.

ترامپ: بازشماری آرا «تقلب» است/ جیل استاین می‌خواهد انتخابات را به چالش بکشد

(image)

رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا از ایده بازشماری آرای سه ایالت این کشور در انتخابات آمریکا به شدت انتقاد کرد و حاضر به پذیرفتن آن نشد.
ترامپ: بازشماری آرا «تقلب» است/ جیل استاین می‌خواهد انتخابات را به چالش بکشد

ممکن است بپسندید...